Algemene voorwaarden


 

RESERVERINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van uw reservering. De reservering is definitief, als 35% van het huurbedrag betaald is. Dit bedrag dient binnen 7 dagen na de reserveringsdatum in het bezit van Webvillas te zijn. Het restant bedrag dient niet later dan 42 dagen voor het begin van de huurperiode in het bezit van Webvillas te zijn. Van iedere betaling ontvangt u een bevestiging per email.
Indien een reservering binnen 42 dagen voor aankomstdatum wordt gedaan, dient het volledige huurbedrag in één keer worden betaald.

Er zijn 2 manieren van betalen:
a) Overboeking per bank: De te betalen bedragen kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN: ES75 0081 0660 0600 0232 7834 (BIC/SWIFT code: BSABESBB) bij Banco Sabadell in Jávea  ten name van Webvillas.
b) Met creditcard. Ga hiervoor naar onze website www.webvillas.nl en selecteer "Online betaling".  
Bij beide manieren van betalen verzoeken wij u in de omschrijving uw reserveringsnummer te vermelden.

Indien wij uw betaling(en) niet tijdig ontvangen, behoudt Webvillas zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren. In dit geval worden reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.  

De borgsom dient bij aankomst in contanten te worden voldaan.
                                                                                          
2. Schade. Bij eventuele schade, vermissing en/of grove nalatigheid van de huurder aan het gehuurde, zal de totale schade, bij de huurder in rekening worden gebracht en, indien mogelijk, met de borgsom worden verrekend.

3. Annulering. De reservering kan gratis geannuleerd worden tot 42 dagen voor de aankomstdatum. In dit geval betalen wij u het bedrag van de aanbetaling terug. Bij annulering binnen de termijn van 42 dagen voor het begin van de huurperiode blijft de totale huurprijs verschuldigd aan Webvillas.

4. Kosten van verbruik gas, water en elektra. De kosten van het verbruik van gas, water en elektra zijn in de huurprijs inbegrepen. 

5. Bestemming van het gehuurde.
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om als woonruimte te worden gebruikt.         

6. Verplichtingen van de huurder. De huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken. Hij zal het gehuurde gedurende de huurperiode met niet meer dan X personen bewonen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. De huurder zal de voorschriften en instructies van de verhuurder in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen. De huurder dient er zorg voor te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt, door hemzelf, huisgenoten of derden, die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden. Na 24.00 uur is het verboden om hard geluid te produceren.
De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in het bijzonder als gevolg van brand, storm, wateroverlast en dergelijke. Huurder dient alle ontstane of dreigende schade aan het gehuurde terstond aan Webvillas te melden. Het is de huurder verboden om gevaarlijke stoffen in het gehuurde op te slaan. Kleine huishoudelijke schade, bijvoorbeeld gebroken glaswerk, servies etc. wordt door Webvillas verrekend met de borgsom.

7. Stroom-, wateruitval en bouwwerkzaamheden. Webvillas kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor  stroom- en/of wateruitval en/of geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden in de omgeving, omdat het hier zaken betreft die door derden worden veroorzaakt (bijv. door water- en/of electriciteits- en/of bouwbedrijven).

8. Televisie.
Als in de omschrijving van een verhuurobject sateliet- of kabeltelevisie vermeld staat is dit nooit een garantie dat u kanalen in uw eigen taal kunt ontvangen.

9. Huisdieren.
 Huisdieren zijn alleen toegestaan indien dit bij de reservering is overeengekomen.

10. Aankomst- en vertrektijd.
Het gehuurde wordt aan de huurder op de begindatum om 16.00 uur ter beschikking gesteld. U kunt de sleutels afhalen op het kantoor van Webvillas van 16.00 - 19.00 uur. Als u op een ander tijdstip aankomt dient u Webvillas hiervan 1 dag van te voren in kennis te stellen. Als het kantoor bij aankomst gesloten is zijn wij bereikbaar op telefoonnummer (+34)629529700.
Het gehuurde dient op de einddatum om 10.00 uur weer ter beschikking te zijn van Webvillas. Gelieve de sleutels op ons kantoor in te leveren of in de postbus voor het kantoor te deponeren.
Voor aankomsten na 21.00 uur, op een zondag of op een feestdag wordt een bedrag van 25€ in rekening gebracht.

11. Eindcontrole en terugbetaling borgsom.
 Op de vertrekdatum of 1 dag ervoor wordt er door een medewerk(st)er van Webvillas een eindcontrole van de door u gehuurde accomodatie gedaan. Indien er geen schade is aangericht, restitueert Webvillas de borgsom tijdens deze eindcontrole.

12. Aansprakelijkheid van de verhuurder en de eigenaar.  Webvillas en/of de eigenaar zijn in geen geval aansprakelijk voor letsel van de huurder en zijn medegebruikers en/of schade aan de eigendommen en/of bezittingen van de huurder en zijn medegebruikers.